Klant Contact Services eerste bedrijf dat investeert in het geluk van medewerkers

PERSBERICHT VAN 15/03/2016:
 


KLANT CONTACT SERVICES EERSTE BEDRIJF DAT INVESTEERT IN HET GELUK VAN MEDEWERKERS.

Klant Contact Services, 100% dochterorganisatie van Achmea, vindt gelukkige medewerkers belangrijk. Het contactcenter investeert daarom in de happyscan van Emotome. Met deze scan is de werkgever in staat geluk te meten en te beïnvloeden.

Directeur Diederik Renne: “Klant Contact Services wil het verschil maken voor mensen en dus een werkgever zijn die een positieve indruk in ieders leven achterlaat. Wij streven daarom naar gelukkige medewerkers, zodat ze dit ook uitstralen naar klanten, collega’s, familie en vrienden. Bijkomend voordeel is dat gelukkige medewerkers ook productiever zijn en minder vaak ziek.” Dit is de reden dat de organisatie eind februari jl. als eerste bedrijf in de branche is gestart met de happyscan. Renne: “We creëren het besef dat medewerkers zelf invloed hebben op hun geluk. Als werkgever maken we tijd vrij om in teamverband over geluk te praten en samen tot concrete acties en positieve gewoonten te komen.” Door bij te dragen aan het vergroten van geluk onder medewerkers hoopt Klant Contact Services in 2017 bovendien de meest aantrekkelijke werkgever in de contactcenterbranche te zijn.

Emotome, een organisatie bekwaam in het verspreiden van geluk, heeft een happyscan ontwikkeld die zij samen met Klant Contact Services heeft verfijnd. Dr. Kim Cramer, medeoprichtster van Emotome: “Deze digitale scan en het bijbehorende teamprogramma zijn gebaseerd op ruim 10 jaar wetenschappelijk onderzoek naar wat de mens gelukkig maakt. De scan geeft inzicht in de geluksscore op individueel, team- en organisatieniveau. Dit stelt het hele bedrijf in staat actief te sturen op geluk en dit positief te beïnvloeden.” Samen met Klant Contact Services gaat Emotome het komende half jaar intensief werken aan het vergroten van geluk.