Raad van Advies

De Raad van Advies is een klankbord van ervaren en betrokken directieleden van Achmea die KCS ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen. Per kwartaal komt de raad bijeen en deze bestaat uit de volgende leden.

Wim Janssens: groepsdirecteur Centrale Dienstverlening, Voorzitter Raad van Advies
Lex Mentink: directeur Klant Contact, lid Raad van Advies
Karin Bos: directeur Schade Particulieren, lid Raad van Advies
Bart Boere: senior Manager Verkoop, lid Raad van Advies